SPOLEČNOST
 PORTFOLIO
 INVESTIČNÍ FOCUS
 - Poznámky
 - Plán pozemků
 - Mapa Prahy
 - Projektová studie
 CONTACT
 Home
Studie projektu pohled 1
Architektonická společnost VHE s.r.o. ,jakožto dodavatel, ve spolupráci s MSI INVEST s.r.o. připravila zástavbovou studii, která prokázala, že připravovaná lokalita je zastavitelná v základním členění 60% administrativních a 40% bytových ploch. Studie respektuje nejen napojení na dálnici D1 - exit 4, nýbrž počítá taktéž s výstavbou napojovacích komunikací na Formanskou ulici (např. silnice S4 a další komunikace rovnoběžné s Formanskou). Výstavba exitu 4 je naplánována na období 2010 - 2011.
Zelené plochy a biokoridory jsou do studie zakomponovány ve formě parků. Pomocí cyklostezek a koridorů zeleně dojde k napojení řešeného území se sousedními pozemky. Zástavba komplexy kancelářských budov na pozemcích podél dálnice D1 přinese perfektní ochranu před hlukem. MSI INVEST s.r.o. se snažila výstavbu v dané lokalitě navrhnout tak, aby nebyla narušena ekonomická, sociální a především enviromentální rovnováha v lokalitě. Společnost řeší dané území komplexně do posledního detailu.  

  Download PDF file

Projekt pohled 2
V těchto měsících dochází k dokončení dálničního okruhu kolem města Prahy a projekt společnosti MSI INVEST s.r.o. je umístěn uvnitř tohoto dálníčního řešení, které umožňuje vynikající dopravní napojení. Lokalita je tedy vhodná především pro umístění kancelářských areálů nejrůznějších nejen evropských institucí,které požadují dostatek parkovacích stání a vhodné dopravní napojení do centra Prahy a na mezinárodní letiště.  

  Download PDF file

Studie pohled 3
 

  Download PDF file

Studie pohled 4
Společnost MSI INVEST s.r.o. nabízí potenciálním klientům komfortní řešení propracované do posledního detailu. Uzpůsobení projektu dle přání investora, naplánování funkčních kapacitních sítí, tak jako nekolizní dopravní obslužitelnost pozemků jsou samozřejmostí. Park propojující Kateřinky a Újezd, Újezdské rybníky s Miličovským lesem jsou pěkným pracovním a životním prostředím. Lokalizace státních a evropských institucí v administrativní linii budov odpovídá výjmečnosti lokality a patří mezi priority společnosti MSI INVEST s.r.o..  

  Download PDF file